Training LOS

(Loslaten en Ontwikkelen hoe je uit de Strijd blijft)

Bij deze training gaat het over specialistische individuele ouderondersteuning. Het doel is om uit het conflict/strijd met je ex-partner te blijven. De focus ligt vooral op jou ondersteuning naar je kind toe bij een scheidingssituatie. Op het ondersteunen van jou kind in de gescheiden situatie waarbij de aandacht vooral is gericht op de relatie die jij met je kind hebt.

Het doel is om de strijd met je ex partner op te geven en je te focussen op de eigen relatie met je kind.

* De ouder leert uit de strijd met de andere ouder te blijven.

* De focus ligt op de relatie tussen ouder en kind.

* Je mag iemand meenemen uit je netwerk tijdens het traject

Je bent je bewust van het negatieve effect van ruziemaken waar je kind bij is. Daarom heb je ervoor gekozen en de verantwoordelijkheid genomen om de strijd met je ex-partner te doorbreken. Hierbij redeneer je uit jezelf en niet vanuit de ander. Jouw relatie met je kind staat voorop. Je accepteert dat er verschil is tussen jouw opvoeding en die van je ex-partner. Je helpt je kind zo goed mogelijk op te groeien in twee huizen. Als je met je kind over de andere ouder praat, ben je niet negatief.

Samen kijken we hoe jij weer positief in het leven kan staan en je ex-partner geen negatieve invloed meer heeft op jou leven omdat je dit LOS laat. Dit geeft weer energie om andere zaken op te pakken/ aan te gaan waar jij en jou kind gelukkig van worden.