SCHIP-Aanpak

Voor stellen in slecht weer en bij scheiding, om een vechtscheiding te voorkomen. De aanpak gaat langs verschillende fases en heeft naast aandacht voor het conflict ook aandacht voor het onderliggend verlies. Het is belangrijkom gezamenlijk de relatie goed af te hechten zodat je partners in ouderschap kunt worden.

Relatieproblemen                                                                                                                                              

Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hier uit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIP-aanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten.

Echtscheiding                                                                                                                                                          

Is het al te laat? Heb je besloten te gaan scheiden? Veertig procent van de huwelijken loopt op de klippen. Relaties die zich jarenlang opgebouwd hebben komen met een klap tot stilstand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is rouw. Je hebt tijd en energie nodig om je relatie af te hechten en dat gaat niet vanzelf.

Door het inzetten van de SCHIP-aanpak worden jullie geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap.

De Schip-aanpak bestaat uit 5 fases die de partners gezamenlijk gaan doorlopen namelijk:                

Fase 1:  Samenkomen

Fase 2: Conflict en verliesverheldering

Fase 3: Helpend horen

Fase 4: Integratie

Fase 5: Partners                                                                                                                                                                      

In de eerste fase, het samenkomen, wordt, kort gezegd, met de ex-partners terug geblikt op de relatie en het stuk lopen daarvan. Stilgestaan wordt bij de betekenis die de relatie ooit voor de ex-partners had. In de tweede fase, van verlies en conflictverheldering wordt verder ingegaan op de conflicten en verliezen die er waren (en nog zijn) in de relatie en hoe partijen daar mee zijn omgegaan en wat de effecten hiervan op de relatie zijn geweest. Het is van belang dat er grip gekregen wordt op de ingewikkelde dynamiek tussen verlies en conflict zodat de kans groter wordt dat ex-partners elkaar beter begrijpen. De derde fase is het helpend horen. In deze fase wordt gekeken naar de wijze waarop partijen pijnlijke zaken onder woorden brengen en hoe zij elkaar kunnen helpen om er voor te zorgen dat ze elkaar ook daadwerkelijk horen. Hierbij komt ook de rouw aan de orde. Begrip is van belang in deze fase. Fase 4 is de verliesintegratie, waarbij wordt besproken of partijen hebben kunnen rouwen en wat hier nog voor nodig is. Het gaat om het verwerken van het verlies en het oplossen van het conflict. Tot slot is er de vijfde fase ‘partners in ouderschap’, waarin het gaat om het herstel van het vertrouwen en vergeving: wat is daar voor nodig.

Voor verdere info zie: https://www.schipaanpak.nl/                                                            

Praktijk Los is in het bezit van de Licentie Schipaanpak.