Preventieve Ouderschap Begeleiding

Ik ga met jullie kijken hoe je je partnerrelatie samen ervaart als aanstaande/jonge ouders, hoe deze is veranderd en wat dit met je relatie doet en hoe je dit weer bij kunt sturen. Daarnaast besteed ik aandacht aan de impact die de komst van jullie kind heeft op de partnerrelatie. Ik bied ouderschap en partner voorlichting wat er voor zorgt ouders te stimuleren er te zijn en te blijven voor hun kind.

Om problemen in gezinnen te voorkomen, is preventie d.m.v. voorlichting, advisering en hulpverlening ontzettend belangrijk. Prenatale en postnatale voorlichting, zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, richten zich meestal op de bevalling zelf, de voorbereiding daarop en de lichamelijke ontwikkeling van het jonge kind. Maar vlak na de geboorte van een kind, is vaak een (tijdelijke) afname te zien in de tevredenheid en kwaliteit die ouders ervaren in hun relatie. Het kan ook zijn dat je moeilijkheden ervaart in je partner relatie op emotioneel vlak zoals het hebben van huilbuien, onzekerheid, angsten, laag zelfbeeld, emoties uiten naar elkaar toe, depressieve gevoelens en het hebben van minder energie. Praktische problemen kunnen zijn jullie planning/taakverdeling in huis, minder tijd hebben voor elkaar en het hebben van eigen tijd en het geven van borstvoeding. Hierdoor ervaar je als ouders meer stress en het aantal conflicten neemt toe.

Voorlichting, psycho-educatie en leren van communicatievaardigheden is van invloed op de toename van jullie relatietevredenheid. Depressieve en/of vijandige gevoelens tijdens conflicten nemen hierdoor af bij (aanstaande)ouders. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling van (jonge) kinderen. Doel is elkaar weer te vinden in je relatie en in jullie ouderschap.

Punten die aan bod kunnen komen in de gesprekken met jullie zijn:

*Normen en Waarden

*Communicatiepatronen

*Intimiteit en Seksualiteit

*Opleiding/ Werk

*Gezin van herkomst/ (schoon)familie

*Cultuur en Religie

*Vrije tijd en Sport

*Vrienden/ Netwerk

*Lichamelijk/ Geestelijk welzijn