Statusvoorlichting

Bij statusvoorlichting heeft een ouder eerder afstand gedaan of afstand genomen van zijn kind en wil nu wel zijn kind erkennen, omgang, gezamenlijk ouderlijk gezag en/of ook financieel verantwoordelijkheid nemen. Ik ga jou begeleiden in hoe je dit het best kunt aanpakken.

Tijdens onze gesprekken ga ik samen met jou terug naar je situatie van vroeger. Wat is er gebeurt en hoe was dit voor jou en waar heeft jou kind recht op om te weten? Wat weet jou kind al wel over zijn andere biologische ouder? Allemaal vragen die je helder moet krijgen voordat er sprake kan zijn van omgang. Al deze informatie is vaak veel en het komt op je af hoe je dit het best kunt aanpakken. Soms is er ook weerstand, vaak angst omdat je de situatie niet in de hand hebt. Ik ga je daarbij begeleiden. Samen kijken we wat bij de leeftijd, ontwikkeling en draaglast van jou kind past bij de stapjes die we gaan zetten. Weet jij voor jezelf welke vragen of zorgen je hebt naar de andere ouder? Hierover gaan we het hebben tijdens de gesprekken. Hoe kan jij deze nieuwe situatie voor jezelf een plek geven en ga je er op zo’n manier mee om dat jullie kind er geen last van heeft. Dan kun je ook op een juiste manier je kind begeleiden naar de omgang toe. Het kan ook zijn dat je als ouder aftast bij de andere ouder of de toewijding van diegene oprecht is, belangrijk is te kijken naar de werkelijke gedragingen van die persoon en niet alleen af te gaan op een onderbuik gevoel of om wat je vroeger met elkaar hebt meegemaakt. Begin bijvoorbeeld eens met de vraag, waaruit zijn/haar oprechtheid en welwillend blijkt dat deze ouder er nu wel voor jullie kind wil zijn en wat de reden was van zijn/haar onbeschikbaarheid eerder. Wat heeft hem/haar tot het inzicht gebracht om nu wel er voor jullie kind te willen zijn? In hoeverre is hij/zij bereid om zaken stapsgewijs op te bouwen? Daarnaast bespreken we de impact die de nieuwe situatie heeft op je huidige leven. Het kan namelijk zo zijn dat je ondertussen een nieuw gezin hebt of dat er een nieuwe partner/stiefouder in het leven van jou kind is. Ook voor hen verandert er misschien veel. Al deze zaken komen aan bod tijdens onze gesprekken zodat jullie kind op een veilige en prettige manier kennis kan maken met de andere biologische ouder met behoud van de veilige basis binnen de huidige gezinssamenstelling.

Hoe is statusvoorlichting bij de wet geregeld?                                   

Er zijn geen specifieke wettelijke bepalingen die verplichten tot statusvoorlichting maar de rechter kan in een rechtszaak anders oordelen. Hij meent dan dat het belang van het kind – met het oog op gebruik van het wettelijke recht op omgang met zijn biologische vader – kan meebrengen dat het kind daarbij te horen krijgt dat degene met wie hij omgang zal hebben zijn vader is. Dat vloeit voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), alsmede uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Daarin zijn waarborgen opgenomen voor het recht op ‘private life’. Uit dat recht, in het bijzonder het recht op persoonlijke identiteit, vloeit voort dat een kind het recht heeft te weten van wie het afstamt. Op dat punt bestond overigens al jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Indien de rechter van oordeel is dat hij de omgang tussen het kind en de man in een dergelijk geval moet toestaan, dan kan de rechter daarbij (dus) tevens bepalen dat het kind – voorafgaand aan het eerstvolgende moment van omgang – statusvoorlichting krijgt.