Ouderschapsplan Opstellen

In 2009 is in Nederland het verplichte Ouderschapsplan bij scheiding in de wet opgenomen. Deze regeling houdt in dat ouders die gaan scheiden verplicht een ouderschapsplan opstellen – ook bij een geregistreerd partnerschap. Volgens het wetsvoorstel moet een ouderschapsplan afspraken bevatten over minimaal de volgende zaken:

* het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang;

* de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen;

* de regeling van de kosten van verzorging en opvoeding.

Een ouderschapsplan (ook wel zorgplan, zorgmodel) is een document waarin ouders (specifiek; ouders die gaan scheiden) afspraken over de uitoefening van hun ouderschap (vaderschap, moederschap) vastleggen. Er worden afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.

De volgende punten zouden ook in een ouderschapsplan behandeld kunnen worden:

* de dagelijkse zorg voor de kinderen (waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels en dergelijke)

* school

* sport

* medische zorg

* vakantie

* bijzondere dagen (verjaardagen en dergelijke)

* financiën (beheer spaarrekeningen, bijdragen van de ouders)

* communicatie tussen de ouders (informeren en raadplegen)

* halen en brengen van de kinderen

* hoe/wat als een ouder komt te overlijden