Tips

TIPS over het samen opvoeden

 • Werk samen en start al bij de zwangerschap. Ga samen in gesprek over hoe je het ouderschap voor je zie, als jullie kind er straks is.
 • Probeer elkaar te begrijpen. Waarom vindt je partner iets wel of niet belangrijk? Waarom wil hij of zij een bepaalde regel wel of niet?
  Praat hier samen over.
 • Uiteraard heb je weleens een meningsverschil. Dit is niet erg. Het is belangrijk dat kinderen zien dat je het niet altijd eens bent, maar
  dat je er samen wel weer uitkomt.
 • Bedenk wat je belangrijk vindt in de opvoeding en bespreek dit met elkaar. Kun je het niet eens worden over bepaalde regels, sluit dan bijvoorbeeld een compromis. Of laat de één de regels bepalen over het ene onderwerp, en de ander over het andere onderwerp.
 • Geef elkaar vertrouwen. Vertel je partner wat je vindt dat hij of zij goed doet als ouder. Geef elkaar complimenten.

TIPS voor ouders bij een scheiding

 • Zorg goed voor jezelf en voorzie in de basisbehoeften van je kind
 • Zorg dat kinderen aan de nieuwe situatie wennen, bied structuur
 • Maak geen ruzie waar je kind bij is
 • Zorg dat je er bent voor je kind, en geef het liefde en aandacht
 • Praat niet negatief over de andere ouder
 • Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden
 • Dwing je kind niet om partij te kiezen voor jou
 • Stimuleer het contact met de andere ouder
 • Maak gezamenlijke afspraken met de andere ouder en communiceer dit samen naar je kind
 • Wees open en eerlijk tegen je kind. Vertel samen dat jullie gaan scheiden en wat dat voor je kind betekent. Meer hoeft je kind niet te weten. Vertel niet over je relatieproblemen.
 • Houd rekening met de gevoelens van je kind en geef het de ruimte om gevoelens te uiten. Benoem en erken de gevoelens van je kind.
 • Verwen je kind niet uit schuldgevoel. Blijf opvoeden en grenzen stellen. Je hoeft niet heel streng te zijn, maar wel duidelijk.
 • Vertel je kind het liefst meer dan eens dat het geen schuld heeft aan de scheiding.
 • Vertel waar je kind gaat wonen en over & hoe vaak het de andere ouder ziet. Ouders regelen dit met een omgangsregeling. Sommige ouders kiezen voor co-ouderschap.
 • Breng de school, opvang en verenigingen op de hoogte van de veranderingen.
 • Zoek voor je kind en voor jezelf steun bij vertrouwde personen.

video Villa Pinedo kinderen vertellen hun ervaringen en geven tips aan ouder waar ze op moeten letten bij hun scheiding.