Begeleide Omgang

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling en welzijn van jullie kind(eren). Gescheiden ouders zijn sinds 2009 wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staat ook de omgangsregeling beschreven. In de praktijk valt het opstellen of het naleven van zo’n regeling niet altijd mee. Bij de begeleide omgang ga ik jullie ondersteunen.

Ook begeleid ik jullie omgangsvormen naar elkaar toe en let ik op hoe jullie met elkaar communiceren en geef hierover tips en adviezen mee. Dit is verbaal maar ook spreek ik jullie aan op jullie non- verbale communicatie als deze niet helpend is in het contact. Ik geef jullie nieuwe tools hoe de omgangsmomenten prettig en soepel kunnen verlopen zonder dat jullie kind(eren) het gevoel hebben klem te zitten. Daarnaast let ik op veiligheidsaspecten tijdens de omgang, indien ik aanwezig ben. Deze zijn in overleg van te voren af te spreken.

Bij dit traject word er met jullie toegewerkt naar het tot stand komen van een goed lopende omgangsregeling. Het belang van het kind/de kinderen staat voorop. Het is de bedoeling dat er onbelast contact is tussen het kind/de kinderen en beide ouders. Er word toegewerkt naar onbegeleide omgang, zodat het kind met de uitwonende ouder verder contact kan opbouwen.